เรารักสัตว์เลี้ยง

คำขวัญของเราคือ เรารักสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นหัวใจหลักของในการทำงานของบริษัทเรา เรามีความตั้งใจในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ถูกสุขอนามัยสำหรับสัตว์เลี้ยง หลักการเหล่านี้ทำให้หน้าที่หลักของเราคือการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่พึงพอใจแก่ ลูกค้า และสัตว์เลี้ยง

เกี่ยวกับเรา

S.I.P. Siam Inter Pacific Co.,Ltd.

เอสไอพี เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตขนมขบเคี้ยวสำหรับสัตว์เลี้ยว ตั้งอยู่ที่ กรุงเทพ, ประเทศไทย เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยธุรกิจครอบครัวใน ปี พ.ศ. 2511

เอสไอพี มุ่งเน้นในการวิจัยและพัฒนา ควบคู่ไปกับมาตรฐานคุณภาพและการดำเนินธุรกิจ ที่ดี

ในปัจจุบันสินค้าของเอสไอพี ส่งออกไปยังหลายประเทศ เช่น อเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป ไต้หวัน เกาหลี และสิงคโปร์

คำขวัญของเราคือ

เรารักสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นหัวใจหลักของในการทำงานของบริษัทเรา เรามีความตั้งใจในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่ถูกสุขอนามัยสำหรับสัตว์เลี้ยง หลักการเหล่านี้ทำให้หน้าที่หลักของเราคือการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่พึงพอใจแก่ ลูกค้า และสัตว์เลี้ยง

วิสัยทัศน์ของเราคือ

การเป็นองค์กรที่ ประสบความสำเร็จทั้งในด้านการผลิตและการทำตลาด ด้วยความจริงใจ ซื่อสัตย์ และซื่อตรง ให้กับลูกค้าและสัตว์เลี้ยงของเขา

พันธกิจของเราคือ

การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยงในด้านเพิ่มคุณค่าทาง อาหารเพื่อที่จะให้ลูกค้าพึงพอใจ เราทำงานด้วยปรัชญาที่ ว่าเราผลิตขนมขบเคี้ยวสำหรับสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นหนึ่งใน สมาชิกในครอบครัว และเรามีความเชื่อที่ว่าพวกเขาจะต้องได้รับความรักและการดูแลเช่นเดียวกับ พวกเราทุกคน    

ประกาศนียบัตรรับรองจากหน่วยงานไทยและต่างประเทศ

ทัศนคติของเรา

ความซื่อสัตย์ และพันธมิตร: เราทำงานร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจด้วยความซื่อตรงและความนับถือ

การพัฒนา: เรามองหาสินค้ารูปแบบใหม่ๆ และไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอ โดยได้จากแผนกวิจัยและพัฒนาของเรา รวมถึงจากลูกค้า
และจากงานวิจัยต่างๆของสถาบันการศึกษา

การรับรองทางคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล: ปัจจุบันเอสไอพี ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพดังต่อไปนี้ GMP, HACCP, ISO 9001 และ BRC

การปฏิบัติทางธุรกิจที่ดี: เราปฏิบัติตามกฎหมายทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนดำเนินธุรกิจโดยยึดถือจริยธรรมมาโดยตลอด