การให้รางวัลแก่สุนัข กับข้อห้ามที่คุณควรรู้

การให้รางวัลแก่สุนัข กับข้อห้ามที่คุณควรรู้

โดยทั่วไปแล้วไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เลี้ยง ต่างมีความต้องการที่จะได้รับรางวัลเมื่อทำผลงานที่ดี ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าตัวเองได้รับการยอมรับ สุนัขเองก็สมควรที่จะได้รับรางวัลเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมที่ดี และถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามการให้รางวัลแก่สุนัขนั้น ก็มีกฎระเบียบบางประการที่คุณควรทราบ เพื่อเป็นการช่วยเสริมแรงทางบวกให้แก่สุนัขให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ดังต่อไปนี้
1.เวลาที่ถูกต้อง คุณควรให้รางวัลแก่สุนัขทันที ด้วยรางวัลที่สมเหตุสมผล ในเวลาที่เหมาะสม เมื่อสุนัขทำตามคำสั่ง หรือแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมเชิงบวก เพื่อให้สุนัขเกิดการเรียนรู้ว่าพฤติกรรมไหนบ้างที่สมควรทำเพื่อให้ได้รับรางวัลตอบแทน
2.ความแตกต่างของรางวัล ในฐานะเจ้าของสุนัข คุณสามาถให้รางวัลแก่สุนัขที่แตกต่างกันออกไปตามพฤติกรรมที่พวกเขาแสดงออกว่าให้ความเชื่อฟังต่อคุณ เช่น การลูบหัว เล่นกับพวกมัน ให้ของเล่น หรือขนมสำหรับสุนัข สิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้สุนัขมีแรงจูงใจที่จะแสดงพฤติกรรมที่ดีเหล่านั้นอีก
3.คงเส้นคงวา คุณต้องให้รางวัลแก่ทุกพฤติกรรมที่ถูกต้องของสุนัข เพื่อให้สุนัขเรียนรู้ว่าคุณรู้สึกยินดีกับพฤติกรรมเหล่านั้น แต่ถ้าหากคุณไม่สนใจ และไม่ให้รางวัลอย่างที่ควรอย่างสม่ำเสมอ สุนัขของคุณจะเริ่มสับสนจนอาจไม่แสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องให้เห็นอีก
การให้รางวัลแก่สุนัขนั้น ถ้าหากคุณดำเนินตามขั้นตอนอย่างถูกต้องจะเป็นการช่วยทำให้สุนัขฉลาด เชื่อฟัง และมีวินัยอยู่ในการควบคุมของคุณมากยิ่งขึ้น

 

Recomended Posts